×

Privacybeleid

Privacy

De online dienst die De Gruiterij aanbiedt, verwerkt persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens verwerken wij zorgvuldig en veilig. We houden ons aan de eisen die de huidige privacywet stelt. In deze verklaring leggen we uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en wat wij er mee doen. 

Algemeen 
Deze privacy verklaring is van toepassing op de website van De Gruiterij, gevestigd Gijsbrecht van Amstelstraat 262, 1215 CR Hilversum, ingeschreven onder KvK-nummer. 61068667

Persoonsgegevens 
De online besteldienst van De Gruiterij maakt gebruik van persoonsgegevens. De Gruiterij vraagt bij het aanvragen van een bestelaccount om de volgende algemene persoonsgegevens: naam, contactpersoon, adres, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum en bankgegevens. Ook uw bestelhistorie zien wij als persoonlijke informatie die wij opslaan.

Doel van verwerking
De Gruiterij verwerkt en gebruikt de verstrekte persoonsgegevens om een overeenkomst uit te kunnen voeren. Concreet: voor het kunnen produceren, afleveren en factureren van uw bestelling. De Gruiterij gebruikt deze informatie ook om met u in contact te kunnen komen over uw bestellingen of om u te informeren over onze dienstverlening. Uw bestelhistorie slaan wij op om te voldoen aan wettelijke administratieve verplichtingen en voor analyse doeleinden. 

Bewaartermijn 
De bestelhistorie van onze zakenpartners wordt 7 jaar bewaard. Na het verstrijken van deze periode worden de gegevens in de eerstvolgende maand januari verwijderd. Persoonlijke gegevens worden na de laatste levering nog 2 jaar bewaard. In de eerstvolgende maand januari worden de volgende gegevens verwijderd: contactpersoon, e-mailadres, telefoonnummer en bankgegevens. Zijn er nog onbetaalde rekeningen dan wordt deze termijn verlengd tot het moment dat alle rekeningen zijn voldaan. 

Beveiliging 
Persoonsgegevens en bestelhistorie zijn opgeslagen op onze eigen server in Nederland. Deze server is naar de huidige stand van techniek beveiligd tegen onrechtmatig binnendringen. 

Logfiles 
Alle servers van De Gruiterij houden logfiles bij. Hierin staan IP-adressen. De Gruiterij. gebruikt de gegevens in de logfiles om problemen te traceren en voor optimalisatie van het dataverkeer. 

Cookies 

De Gruiterij maakt gebruik van Google Analytics. Zo kan De Gruiterij analyseren hoe bezoekers de website gebruiken. De Gruiterij heeft ingesteld dat het IP adres van de bezoeker geanonimiseerd wordt. De Gruiterij heeft echter geen volledige controle op wat Google met de cookies doet. Voor meer informatie over Google en hoe zij met cookies omgaan, zie hiervoor de privacyverklaring van Google. 

Informatie aan derden
Als u gebruik maakt van de online besteldienst van De Gruiterij, kunnen persoonlijke gegevens benaderbaar zijn door een aan De Gruiterij verbonden dienstverlener, bijvoorbeeld een extern gehoste website. Deze dienstverleners zijn niet gerechtigd om uw gegevens voor enig ander doel te gebruiken dan het mogelijk maken van uw elektronische bestelling. De Gruiterij zal nooit informatie actief aanbieden aan derde partijen. We behandelen uw gegevens altijd met uiterste zorg. In de volgende uitzonderlijke gevallen echter kan De Gruiterij uw gegevens met derden delen:
– Als De Gruiterij wettelijk of door een rechtbank daartoe wordt verplicht.
–  Als er een dusdanige betalingsachterstand is ontstaan dat De Gruiterij zich genoodzaakt ziet een vordering uit handen te geven aan een incassobureau. 

Websites van derden
Websites van derden die door middel van links met de website of diensten van De Gruiterij verbonden zijn, vallen niet binnen deze privacyverklaring. 

Inzien, wijzigen of verwijderen van persoonsgegevens
Via gruiterij.nu/mijn-account kunt u uw gegevens inzien en wijzigen. Als u vragen heeft of wilt dat wij uw gegevens verwijderen, helpen wij u graag. Onze contactgegevens vindt u op de homepage van deze website.

WhatsApp WhatsApp us